LITERATURA I MITJANS DE TRANSPORT

enllaços

Biblioteca Virtual Jaume Fuster

 

L'objectiu d'aquesta web és proporcionar un corpus literari que utilitza algun dels diferents mitjans de transport existents com a eix vertebrador de l'argument o com a suport temàtic.

S'estructura en tres seccions genèriques de transport i, dins de cada mitjà específic de transport (avions, per carretera, a vela...), les dades literàries es distribueixen, indexades per autors, en tres apartats: obres escrites en català, obres escrites en castellà i obres d'autors estrangers, traduïdes al català o al castellà.

De cada autor se'n fa una menció biogràfica i de cada obra citada, una breu ressenya; s'hi afegeix un apartat de documentació amb informacions sobre cada autor (articles de crítica, entrevistes...) i links sobre l'autor i/o sobre versions cinematogràfiques a partir de l'obra citada.

índex

transports aeris

avions

ginys aeris

transports terrestres

per carretera

per rails

transports marítims

amb veles

amb motors


Per ampliar i millorar aquesta web es prega que si heu llegit alguna obra en què algun mitjà de transport hi tingui un paper destacat, ompliu el qüestionari que s'adjunta o envieu per correu electrònic el nom de l'autor i de l'obra que hi trobeu a faltar.

 

inici pàgina
qüestionari de suggeriments