COMUNICACIÓ

3.1.- Definició
                   activitat
3.2.- Procés de la comunicació
                   activitat
3.3.- Etapes de la comunicació
                   activitat
3.4.- Tipus de comunicacions
                   activitat
3.5.- Comunicació verbal/no verbal
                   activitat
3.6.- Barreres
                   activitat
3.7.- Xarxes
                   activitat
3.8.- Objectius
                   activitat
3.9.- Medis
                   activitat

Activitat final