ÚS  DE  LE S  NOVE S  TECNOLOGIES

5.1.- Tractament de textos
                   activitat
5.2.- Format del writer
                   activitat
5.3.- Exportació a PDF
                   activitat
5.4.- Full de càlcul
                   activitat
5.5.- Format
                   activitat
5.6.- Operacions
                   activitat
5.7.- Gràfics
                   activitat
5.8.- Presentacions
5.9.- Format
                   activitat
5.10.- Bases de dades
                   activitat
5.11.- Imatges
                   activitat

Activitat final