Igualtats i diferències, IES La Pineda


Jocs ordinador i dibuixos


En aquesta segona activitat analitzarem les entrades visuals que tenim des del néixer, si realment hi ha diferències entre el que veu una nena i el que veu un nen. Analitzarem les raons, i preguntarem quines conseqüències pot tenir.

Primer document, imatges de nadons i vestits blaus i roses.

Després de comentar de forma col·lectiva aquestes imatges, analitzem imatges de manga, dibuixos que actualemnt estan molt de moda.

Segon document, imatges manga on es veuen les imatges de nois i noies.

Per acabar amb aquesta activitat, mirem les imatges que ens ofereixen els videojocs i similars, quines activitats fan els nois i quines fan les noies.

Tercer document, imatges de video jocs, en aquest tema, a pert de parlar de les diferències entre noies i nois, és interessant parlar de la violència que hi ha en aquests jocs, però sense perdre l'objectiu, evidenciar la diferència entre noies i nois.

Notícia del periòdico, per a valorar si queda estona.

Com a tasca final en aquest anàlisi, l'alumnat podria fer una llista diferenciada dels estímuls visuals que rep una nena i una nen, després posar-lo en comú a classe, i finalment ampliar el que ha posat cadascú.