Exemples d'activitats

Des del Departament fa uns anys ens van fer arribar a les escoles un conjunt de llibres i vídeos per tal de treballar els audiovisuals a l'aula.

El llibre "Aprendre a mirar. Les primeres passes. Els audiovisuals a l’Educació Infantil" té un seguit d'activitats molt detallades i graduades, adequades per Educació Infantil i Cicle Inicial.

El llibre presenta un seguit d’activitats que s’estructuren en funció de treballar tres habilitats fonamentals:

Aprendre a mirar. Aguditzar la capacitat d’observació dels alumnes despertant la seva capacitat visual per copsar el món que els envolta amb uns altres ulls.
Aprendre a escoltar. Despertar la capacitat auditiva dels alumnes descobrint els sons que els envolten, aprenent a escoltar i finalment, relacionant imatges i sons.
Imatge i realitat. Potenciar la diferenciació entre aquests dos conceptes per tal de desmitificar, des de ben aviat, el valor de les imatges com a document assimilable a la realitat.

El llibre "Projecte televisió: De casa a l’escola. Família i televisió" presenta un seguit d'activitats sobre el món de la TV.

Aquest primer volum "Família i Televisió" proposa l’observació de lesdiferències entre realitat i ficció, de manera que els alumnes descobreixin fins a quin punt els models familiars que ens mostra la televisió influeixen sobre la modificació dels hàbits i de les conductes familiars.


El material s’estructura en els capítols següents:
La televisió a casa: Reflexionem sobre l´ús que fa la família de la televisió. A quines hores la veuen? Quantes hores hi dediquen? Com la miren?
Nosaltres i la televisió: Quin tractament fa la televisió de la família? Com s’hi reflecteixen les relacions i els rols familiars?
Televisió i hàbits: Els missatges televisius condicionen els nostres hàbits de consum? Comprem allò que s’anuncia?
Activitats globals: : Radiografia d’un espai televisiu. Els fons documental sobre la televisió. Com organitzar el material visual i escrit que utilitzem per treballar.


En cada capítol trobareu diferents activitats que consten d’una guia didàctica per als mestres i de les fitxes de treball per als alumnes.
Proposem que abans de començar el projecte es demani la col·laboració de les famílies.

El llibre "El vídeo: Estratègies i recursos didàctics" presenta moltes activitats sobre vídeo per Ed. Infantil i Primària.

Es proposen un bon nombre d’activitats per tal de conèixer el llenguatge del vídeo i les seves aplicacions didàctiques. Els capítols desenvolupen els temes següents:
• Conveniència de la integració del vídeo en el projecte curricular del centre.
• Activitats sobre l’aprenentatge del vídeo com a mitjà: recull d’exercicis pràctics per aprendre el llenguatge audiovisual.
• Orientacions i passos tècnics per a la producció d’un vídeograma: exercicis pràctics per a realitzar en cada moment del procés de producció(abans del rodatge, durant el rodatge, en el moment de l’edició).
• Activitats sobre el vídeo com a mitjà d’expressió: consells i recursos per realitzar entrevistes, debats, reportatges, anuncis, vídeoclips, vídeoanimació, etc.).
• Altres usos didàctics i d’organització del vídeo com a mitjà: consells, idees i recursos per emprar el vídeo com a font documental i com a eina d’observació. Com organitzar una vídeoteca, etc.
• Infrastructura, materials, connexions: consells pràctics de tipus tècnic.

El llibre "La màgia de les imatges en moviment.Trucs i animació" parla d'animacions i trucatges fàcils de fer.

En aquest llibre podeu trobar un ventall de propostes pràctiques per treballar els diferents temes relacionats amb els principis del cinema d’animació i els tructatges més habituals. Trobareu un seguit de fitxes de treball que podreu adaptar les vostres necessitats, seleccionant les fitxes que més us convinguin, utilitzant els fitxes com a base per a l’elaboració d’un crèdit variable d’audiovisuals, un crèdit exclusiu de trucatges, elaborant un crèdit d’animació sense càmera fent un recorregut per la història de l’animació, etc.

El llibre "Projecte televisió: De casa a l’escola. Com ho resolem?" intenta fer servir la TV en la resolució de conflictes, per exemple.

Com ho resolem? és la segona part del material didàctic Projecte televisió: de casa a l'escola. Si a la primera part, titulada Família i televisió, proposàvem l'observació de la imatge que la televisió ofereix de la vida familiar i de la manera que els missatges televisius poden influir en la modificació dels nostres hàbits de vida, en aquest volum proposem que l'escola i les famílies reflexionin entorn de la manera en què els diferents programes televisius ens acostumen a solucionar els conflictes sense que en siguem gaire conscients.
Recordem que el material Projecte televisió: de casa a l'escola té com a objectiu fonamental impulsar el treball conjunt família-escola, de manera que les activitats que es fan des de l'escola siguin també útils per a ser fetes a casa, per tal que l'acte de veure la televisió deixi de ser passiu i potenciï la interacció entre els membres de la família.


Si no els teniu a l'escola es poden descarregar en format pdf.