Formats de vídeo

Els diferents formats de vídeo han sorgit a mesura que els ordinadors es feien prou potents com per poder reproduir fitxers multimèdia i a mesura que la tecnologia evolucionava i sorgia la necessitat, per exemple, de tenir vídeo de molta qualitat per als DVD o vídeo capaç de ser visualitzat a través d'internet. No s'ha arribat a un format únic que s'imposi sobre els demés perquè les necessitats dels usuaris i de la indústria vídeogràfica són molt diverses i els formats més adequats per a unes aplicacions determinades poden no ser també els millors per a unes altres.

El format AVI (fitxers amb extensió AVI) dels sistemes basats en Windows (plataformes PC). El vídeo for Windows va ser desenvolupat el 1993 per Microsoft i Intel, basant-se en la tecnologia Indeo (de Intel). En aquells moments, el sistema operatiu, el Windows 3.X, no portava cap programa per gestionar vídeo i Microsoft va desenvolupar el vídeo for Windows com a complement del seu sistema operatiu. Quan més endavant va treure el Windows 95, el sistema operatiu ja incorporava de sèrie el vídeo for Windows. Les lletres AVI signifiquen Audio & vídeo Interleaved (audio i vídeo entrellaçats).

El format QuickTime (fitxers amb extensió MOV) dels sistemes Mac. Aquest format va ser desenvolupat el 1992 per Apple per als seus Macintosh, i posteriorment s'ha estès també a les plataformes de Windows.

Amb l'objectiu de definir un estándard internacional de compressió digital de vídeo i televisió, el 1987 es crea el MPEG (Moving Pictures Experts Group) de la mà de Leonardo Chairiglione i Hiroshi Yasuda. Posteriorment el grup s'extengué a tota la indústria multimèdia. El grup MPEG ha desenvolupat diferents formats que han anat sorgint amb el temps, a mesura que els ordinadors augmentaven les seves prestacions i sorgien nous canals de comunicació: vídeo-CD, DVD, televisió digital, vídeo conferència...

A banda de tots els formats anteriors hi ha també altres formats nascuts a l'ombra de la Internet. Un d'ells, potser el més conegut és el Real vídeo (extensió RM) de la casa Real. L'altre, l'Advanced Streaming Format (ASF o WMV) de Microsoft. Tots ells són formats encarats a la tecnologia de l'"streaming", que ofereix la possibilitat de veure un vídeo a temps real, a mesura que va arribant per la línea telefònica.