Anatomia de l'ull

 

Òrgan fotoreceptor dels animals capaç de formar imatges de l'objecte emissor o reflector de llum. Hi ha dues menes d'ulls: els ulls composts i els ulls unitaris, propis dels cefalòpodes i dels vertebrats. Els ulls composts consten d'un cert nombre d'unitats visuals, anomenades omatidis , separades per pigment. La imatge de l'ull compost pot formar-se per juxtaposició, de manera que cada omatidi només rebi la imatge d'un tros molt petit del camp visual, i la imatge total resulta de la unió de totes les imatges parcials donades per cada omatidi; o per superposició, quan cada omatidi copsa la imatge de tot el camp visual, i així la imatge total resulta de la superposició de les imatges de cada omatidi. Els crustacis i insectes nocturns formen imatges per superposició, mentre que els diürns ho fan per juxtaposició. Els ulls unitaris dels vertebrats consten, bàsicament, d'uns dispositius d'enfocament formats per una lent, anomenada cristal·lí , una membrana transparent, la còrnia , i uns medis aquosos diòptrics. Tots aquests dispositius fan que la llum, després d'haver travessat una capa de neurones sensitives, incideixi sobre una capa de cèl·lules fotosensibles, la retina , on es forma la imatge. Aquesta imatge és transmesa per impulsos elèctrics a la capa de neurones sensitives els àxons de les quals formen el nervi òptic , que va als centres d'interpretació visual. La retina pot tenir dos tipus de cèl·lules, els cons i els bastons ; les primeres són sensibles a la intensitat de la llum, per la qual cosa són útils durant el dia i permeten la visió dels colors, i les segones, aptes per a la visió amb poca llum, són utilitzades preferentment quan hi ha poca claror i només detecten el blanc, el negre i els diversos tons de gris. També hi ha un cos ciliar , format per un múscul que fa variar la curvatura del cristal·lí segons la distància a què és l'objecte, bé que en els peixos aquest cos és substituït per un múscul que fa que el cristal·lí avanci o reculi dins la cambra de l'ull. A part, hi ha un diafragma muscular, l' iris , que fa que hi entri més o menys claror, i uns òrgans accessoris, sobretot en els vertebrats terrestres, com ara les parpelles, les glàndules lacrimals i fins i tot les celles, que protegeixen l'ull i n'eviten la dessecació. L'ull dels cefalòpodes és molt semblant a l'ull dels vertebrats, però és de visió directa, és a dir, la llum que incideix a la retina ho fa sense travessar la capa de neurones sensitives, ja que aquestes són situades per sota de la retina. L'ull de l'home, compost pel globus ocular i els annexos, té forma d'una esfera lleugerament aplanada, d'uns 24 mm de diàmetre; és un òrgan parió, situat dintre la cavitat orbitària de la cara. El globus ocular és format per tres capes, disposades de fora a dins. En primer lloc hi ha l'escleròtica i la còrnia, que formen la capa fibrosa més externa. A l' escleròtica , de color blanc, s'insereixen els músculs extrínsecs de l'ull. La còrnia , situada en el pol anterior de l'ull, és clara i transparent, té forma esfèrica i permet el pas dels raigs lluminosos. En segon lloc hi ha l' úvea , capa musculovascular que comprèn la coroide, el múscul i els processos ciliars i l'iris. La coroide , formada per teixit conjuntiu amb nombroses cèl·lules pigmentàries i vasos sanguinis, intervé en la nutrició de l'ull i en la formació dels humors. L' iris és una membrana de color, de forma circular, que penja entre la còrnia i el cristal·lí separant les cambres anterior i posterior de l'ull, ocupades ambdues per l'humor aquós; l'orifici central de l'iris, d'obertura variable, és anomenat pupil·la . En tercer lloc, i recobrint totalment l'úvea per dins, hi ha la retina , òrgan sensorial de l'ull que representa una veritable expansió del nervi òptic. Mitjançant l'oftalmoscopi hom pot apreciar en el fons de l'ull, a la retina posterior, la fòvea central, depressió central on l'agudesa visual és màxima, i la papil·la òptica, punt cec pel qual el nervi òptic travessa l'escleròtica. A l'interior del globus hi ha el cristal·lí , cos lenticular biconvex, transparent, suspès a la part anterior de l'ull entre les cambres aquoses, i el cos vitri , que té per funció enfocar els raigs de manera que formin una imatge perfecta sobre la retina. L'ull és irrigat per branques de l'artèria oftàlmica i innervat per fibres sensitives, branques de l'oftàlmic, i motores parasimpàtiques i simpàtiques. Els annexos de l'ull, conjunt d'estructures en relació morfològica i funcional d'aquest, són l'aparell lacrimal, la conjuntiva, les celles, les parpelles, la càpsula de Tenon (fina membrana serosa que recobreix l'escleròtica i els músculs extrínsecs) i els músculs que donen mobilitat a l'ull, és a dir, els quatre rectes (superior, inferior, extern i intern), l'oblic major, l'oblic menor i l'elevador de la parpella superior.

 

Escleròtica

Membrana fibrosa externa del globus ocular. És opaca, blanca i resistent, i correspon a la zona del 'blanc de l'ull'. Recobreix l'ull en les seves cinc sisenes parts posteriors, on s'insereixen els músculs oculomotors, i continua per davant amb la còrnia i per darrere és perforada pel nervi òptic en una porció que rep el nom de làmina cribrosa. Les funcions de l'esclerótica són fer de suport i de protecció de les estructures internes de l'ull. S'insereixen els músculs oculomotors, i continua per davant amb la còrnia i per darrere és perforada pel nervi òptic en una porció que rep el nom de làmina cribrosa. Les funcions de l'esclerótica són fer de suport i de protecció de les estructures internes de l'ull.

 

 

 

 

Conjuntiva

Mucosa que recobreix la cara posterior de les parpelles ( conjuntiva tarsal ), la cara anterior del globus ocular ( conjuntiva bulbar ) i els fons de sac ( conjuntiva dels fons de sac ). Té funció protectora i defensiva de les superfícies que recobreix.

 

 

 

Còrnia

Part anterior, clara i transparent, de la capa més externa de l'ull, que cobreix l'iris i la pupil·la.

 

 

 

Humor aquós

Líquid viscós contingut a la cambra anterior de l'ull dels cefalòpodes i dels vertebrats, entre la còrnia i el cristal·lí.

 

Iris

Formació membranosa circular, pigmentada i contràctil situada a la cambra anterior de l'ull, darrere la còrnia i immediatament davant el cristal·lí. El centre és perforat per la pupil·la. La funció de l'iris és la de regular la quantitat de llum que entra dins l'ull i d'excloure els raigs perifèrics que afectarien la nitidesa de la imatge retiniana.

 

 

 

 

Cristal·lí

Cos lenticular transparent, de l'ull, darrere la pupil·la, destinat a fer convergir els raigs de llum formant imatges sobre la retina. Les modificacions de la seva curvatura permeten l' acomodació de l'ull ; la seva opacitat origina l'afecció denominada cataracta .

 

 

 

Fòvea

Depressió central de la taca groga o màcula lútia de la retina, caracteritzada per ésser la zona amb la màxima agudesa visual

 

 

 

Pupil·la

Obertura de l'iris, situada generalment en el centre, per on passen els raigs lluminosos cap a l'interior de l'ull, i que té per objecte dosar, segons les circumstàncies, la claror que penetra a l'ull. És anomenada també nineta de l'ull.

 

 

Retina

Capa interna del globus ocular, que és fotoreceptora i té per missió la percepció de l'energia radiant. La retina rep les imatges formades pel cristal·lí i a través del nervi òptic resta connectada amb el cervell. El lloc per on entra el nervi òptic és la papil·la , que no té fotoreceptors, la qual cosa la converteix en l'anomenada taca cega del camp visual. Al seu costat hi ha una zona circular de color groc, màcula lútia , amb una depressió central, la fòvea , que és el lloc on hi ha la màxima agudesa visual.

Examinada al microscopi, la retina (que en total té un gruix de 0,2 a 0,4 mm) presenta, de fora a dins, els deu estrats següents: epiteli pigmentari, capa de cons i bastonets (cèl·lules visuals), membrana limitadora externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de cèl·lules ganglionars, capa de fibres del nervi òptic i membrana limitadora interna.

 

 

Màcula lútia

Regió central de la superfície interna de la retina, de color groc de llimona i de forma oval, amb una depressió central anomenada fòvea central , que és la zona de més agudesa visual.

 

 

 

 

Coroide

Membrana de l'ull, al bulb ocular, entre l'escleròtica i la retina, per on transcorren els vasos sanguinis destinats a la retina.

 

Nervi òptic

Extensió del sistema nerviós central que connecta el cervell amb les celules ganglionars de la retina.

Els impulsos nerviosos generats per la retina es processan i s'envien al cervel lper aconseguir el sentit de la visió.

 

 

Músculs extraoculars

El globus ocular té sis músculs extraoculars que s'uneixen a l'ull a través de l'escleròtica i permet el moviment de l'ull.

 

 

 

Vascularització del globus ocular

Depèn de l'artèria oftàlmica i permet la nutrició del globus ocular i dels annexos oculars (Glàndula lacrimal, músculs,..)

 

 

 

Text extret :

http://www.grec.cat/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0149058