Percepció visual

La Percepció visual és la facultat de reconèixer i discriminar els estímuls visuals, interpretant-los i associant-los amb experiències anteriors. La percepció visual no és només la facultat de veure de manera correcta. La interpretació dels estímuls visuals es produeix al cervell, no als ulls. La impressió sensorial es produeix a la retina, però el reconeixement de la forma es produeix al cervell.

Facultats de la percepció visual:

  1. Coordinació visomotriu.
  2. Percepció de figura-fons.
  3. Constància perceptual
  4. Percepció de posició a l'espai.
  5. Percepció de les relacions espacials.

 

Coordinació visomotriu

És la capacitat de coordinar la visió amb el moviment del cos. Quan volem agafar alguna cosa, les mans són guiades per la vista.

 

Percepció figura -fons

La percepció és selectiva, només prestem atenció a una part de tot el que capta la nostra vista. Els estímuls visuals que arriben als nostres ulls són enormes i canvien constantment. Així doncs, percebem amb més claredat aquelles coses que constitueixen el nostre centre d'interès.

Alguns d'aquests estímuls seleccionats, ja siguin auditius, tàctils o visuals, formen la figura en el nostre camp perceptual, però la majoria d'ells formen un fons de confusa percepció.

La figura és la part del camp de percepció que constitueix el centre de la nostra atenció. Quan desviem el nostre centre d'interès, una altra forma es converteix en figura i la figura seleccionada anteriorment es converteix en fons.

Percebem els objectes, no com elements aïllats, sinó en relació a un fons.

El noi/ia amb escassa discriminació figura-fons acostuma a ser desorganitzat/ada i amb greus dificultats per seleccionar els detalls importants, com per exemple trobar un paràgraf en un text, sobretot si la pàgina és molt densa ,ja que no té un ordre en la discriminació de figures o símbols escrits.

Constància perceptual

És la possibilitat de percebre que un objecte té propietats invariables, com forma, posició i tamany específics, malgrat la variabilitat de la imatge sobre la retina de l'ull.

- Constància del tamany

És la facultat de reconèixer un objecte real amb independència del tamany amb què se'ns presenti.

- Constància de la lluentor

Suposa la capacitat de percebre la claredat d'un color sense tenir en compte la quantitat de llum reflectida.

- Constància de color

La capacitat de reconèixer colors independentment del fons o de les condicions d'il·luminació.

Els exercicis de constància perceptual ajuden el noi/a a aprendre a identificar formes geomètriques sigui quin sigui el seu tamany, color o posició, i també a reconèixer paraules que ha après encara que estiguin en contextos diferents o diferents tipus d'imprempta o lletra manuscrita.

 

Exercici de percepció dissenyat per realitzar a l'assignatura de Visual i Plàstica a 2n d'ESO

Adaptació de l'exercici anterior (identificació de formes), realitzat amb paper microcàpsula, per alumnes cecs o amb molt poca resta visual.

Posició a l'espai

És la relació a l'espai d'un objecte respecte a l'observador (fora, dins, dalt, baix,...).

El noi/a que té poca percepció de la posició a l'espai acostuma a tenir dificultats a l'escola per percebre la relació correcta dels objectes en relació al seu cos, acostuma a veure la b com la d, la p com la q, el 6 com el 9, el 24 com el 42,...Això comporta dificultat en l'aprenentatge, a nivell de lectura, escriptura, aritmètica,...

Relacions espacials

És la capacitat de l'observador de percebre la posició de dos o més objectes en relació a si mateix i els uns respecte dels altres.

Podem treballar la direccionalitat (diferenciació entre dreta i esquerra).

Inversió i rotació

Simetria

Exercicis de simetria realitzats per una alumna de 4t d'ESO amb baixa visió (Toxoplasmosis congènita) i escolarització tardana. Aquesta alumna ha tingut greus dificultats no tant per dibuixar les formes com pel fet d'entendre el concepte de simetria central i axial.

L'exercici es presenta com disseny de formes de creació lliure que posteriorment es calcaran amb paper d'acetat o transparent i serviran per a fer un exercici de simetria central i axial.

El període normal per al màxim desenvolupament de la percepció visual es troba aproximadament entre els 4 i 8 anys d'edat, malgrat que hi ha nois/es que ho fan més tard, senzillament perquè maduren a un ritme diferent. Però les dificultats perceptuals també poden ser causades per disfunció del sistema nerviós, transtorns emocionals o falta d'estímuls als seus primers anys de vida.

Les facultats perceptuals influeixen no només en les habilitats sinó també en els conceptes.

 

http://www.educarex.es/recursos/mci/2002/24/index.html