FA LA PLUJA
  Tip-tip-top-tip-tap
fa la pluja.
Tip-tip-top-tip-tap,
fa la pluja.
Ai! Quin mullader.

Xip-xip-xop-xip-xap,
quin toll d'aigua,
ja m'hi fico dins.
Ai que bé ho passem
dins de l'aigua
com ens esquitxem.

  (popular americana)