CANÇÓ D'ANAR A NEDAR
  Xip, xap, xip, xap,
tots a l'aigua,
tots a l'aigua.
Xip, xap, xip, xap,
Tots volem venir a nedar!

Xip, xap, xip, xap,
Ai, que em mullo,
Ai, que em mullo.
Xip, xap, xip, xap,
Ai, que em mullo tot el cap!

Xip, xap, xip, xap,
no m'esquitxis,
no m'esquitxis.
Xip, xap, xip, xap,
Perquè estic molt constipat!

 
  Bofill, F.