Data d'actualització : 

IES "Flix"

La Ribera d'Ebre

Activitats des de -'04-'05
 
Grup
Activitat
1r ESO Fulls Activitats Taller, '05-'06
 
Muntatges Elèctrics
  0 1 2 3 4 5 6 normes
  Clauer
Làmina ´08-´09
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  4.0, 4.1, [ .1, .2, 3, 4, 5, ]
  5.1, 5.2, 5.3
  Exemple. Procés pot de llapis
   
2n ESO
Index Taller , Portada
Pràctiques
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11
Normes
Seguretat, Dossiers
   
3r ESO
Webs Alumnat '07-'08
  Maqueta d'un habitatge
  Maqueta d'un muntacàrregues
  Recursos muntacàrregues
  Estructures
   
4rt ESO
Maqueta d'un circuit electrònic amb L.D.R.
  Maqueta del control d'una barrera amb el Sadex
  Aplicació amb el torn CNC
  WebQuest. Muntatge Electronica Digital
   
4rt Crèdit Variable
Determinació de c.d.g. amb Excel i Autosketch : 1, 2, 3, 4
   
1r Batx Tecnologia
Informe de cel.lules solars
  Informe de la superconductivitat
  Exercicis amb Workbench
   

1r Batx Mecànica

Càlcul del C.d.g. amb l'Excel
  Càlculs gràfics de Forces amb l'Autosketch
  Gràfics de trajectories amb l'Excel
  Càlculs gràfics de Velocitats de mecanismes amb Autosketch
  Simulacions amb Iphysics
   
2n Batx Tecnologia
Treballs Recerca. '05-'06
1.- Marina Navarro Jordà Presentació. Portada. Índex. Treball. Tema : Soldadura
2.-  
3.-  

4.-

 
 
Enllaços de webs
traduccions
ESO/Batx J. Jordan