I tu què hi dius? Participa-hi

Aquest és l'espai en què hi podeu dir la vostra!

Només heu d'omplir la part d'aquest formulari que us correspongui (si sou alumnes, la part d'alumnes, i si no, la part d'altres).

Aquest curs el tema per la mostra literària és el nostre poble: Santa Eulàlia de Ronçana.

Participa i digues:

Què és el que expliques primer del teu poble a un company o companya que acaba d'arribar?

Què li ensenyaries del teu poble?

Alumnes
Curs i classe:
Títol de la notícia:
Notícia:
Altres
Nom i cognoms:
Relació amb l'escola: pare/mare mestre/a veí/veïna del poble altres:
Títol de la notícia:
Notícia: