El procés

Què és el Cargol Noticiari? Qui som? Com el fem? Quins objectius tenim? Què aconseguim?

Què és el cargol Noticiari?

Aquesta és una experiència de col·laboració de l'Escola Pública Ronçana i la televisió local "Canal SET", de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental.

A l'escola, quatre o cinc cops a l'any, editem un Full Informatiu, escrit per les dues cares, amb notícies del nostre entorn. Es distribueix a tots els nens i nenes, normalment un divendres, després d'un treball intens i dinàmic durant els migdies de tota la setmana.

Al mateix temps, fem un programa informatiu a partir del full. Les notícies sortiran de l'àmbit estricte de l'escola i es podran veure a totes les cases per la televisió local "Canal SET", després del noticiari local, a partir de l'endemà de donar el full i durant sis dies seguits.

Qui som?

El grup que tirem endavant aquest projecte s'anomena "Consell de Redacció" i som una colla d'unes vint persones.

Està format per alumnes de quart, cinquè i sisè de primària, -quatre o cinc de cada curs- i quatre mestres que tenim tutoria.

La participació dels nois i noies és voluntària, amb assumpció de responsabilitats per part de tots. Cada inici de curs, els mestres del Consell de Redacció anem a totes aquestes classes a presentar el treball del Cargol Noticiari i obrir-lo a la participació dels qui vulguin. Hi ha alguns nois i noies que repeteixen, però cada curs n'hi ha de nous i el grup ha d'iniciar una nova dinàmica.

El treball es fa fora de l'horari lectiu, en l'espai de temps limitat entre les classes del migdia i la tarda. Hi ha molta activitat i molt intensa, durant els cinc o sis dies d'elaboració del Cargol Noticiari.

El Consell de Redacció

Com el fem?

A l'inici de curs ens reunim tot el Consell de Redacció i explicitem l'objectiu del grup de treball mirant que quedi ben entès i acceptat per tots els membres:

 1. Redactar les notícies que creguem que poden interessar per fer-les arribar a tota l'Escola a través del mitjà escrit de què disposem -Full Informatiu-. El text haurà de donar les explicacions de forma clara, de manera que sigui ben entenedor el que ha passat, sense faltes d'ortografia i ben presentat, en un sol full per dues cares.
 2. Llegir les notícies davant la cambra per fer-les arribar a tot el poble a través de la TV local CANAL SET. La lectura haurà de ser fluïda, clara, expressiva, de manera que sigui ben entenedor el que ha passat, amb l'entonació, pronúncia i postura correctes.

Procés d'elaboració:

Comencem la redacció del full informatiu i seguim amb el vessant àudio-visual. L'ordre és aquest:

Tothom parla

Aquí es treballa per parelles o grups petits

 • Buidatge de notícies del nostre entorn més immediat. Tria de les més interessants.
 • Expressió de cada notícia oralment, afegint, entre tots, els detalls que coneguem.
 • A partir d'aquí es treballa per parelles o grups petits.
 • Intentar donar resposta, per escrit a les preguntes: QUI, QUÈ, QUAN, ON, PER QUÈ i COM.
 • Si no es coneix la resposta per a algun dels apartats, buscar-la. Cal intentar trobar fonts directes: de vegades dins de l'escola; altres, trucant a l'Ajuntament, a alguna entitat, publicacions...
 • Assegurar-nos si totes les afirmacions que fem són certes i citar la font d'on s'han tret.
 • Valoració de l'ordre d'exposició dels fets que s'escau millor, depenent de la importància que hi vulguem donar. Observació de com canvia la noticia.
 • Redacció de la notícia de forma entenedora, amb les paraules més adequades segons la situació de comunicació i complementant els aspectes que cal destacar.
 • Resum del text en poques frases perquè el conductor de l'informatiu pugui presentar-la.
 • Resum de la notícia en unes paraules (títol).
 • Correcció final dels textos (coherència, cohesió, sintaxi, ortografia).
 • Escriptura a l'ordinador en el programa Word. Els mestres després fem el format en dues columnes.
 • Preparació de la lectura de les notícies en veu alta.
 • En grup altre cop, s'ordenen les notícies, es busquen o preparen il·lustracions i es composa el full. Se'n fan còpies i es distribueix per a tota l'escola.
En Joan ens fa les còpies 

Un migdia, després d'acabar les classes, enregistrem el programa. Actualment disposem d'un petit espai que fa les funcions d'estudi.

El presentador/a. És un/a alumne/a de 6è. Condueix el programa. Ha de redactar i llegir la presentació inicial del programa així com el comiat. També llegeix la presentació de cada notícia.

Les notícies. Cada notícia la llegeix davant la cambra un dels dos que n' ha fet la redacció pel full.

Les imatges, que han d'acompanyar el text. Se n'ha de fer una previsió. En el millor dels casos, hem pogut enregistrar el fet en directe. De vegades un dels mestres, de vegades el conserge, que col·labora molt amb nosaltres. Si no és així, tenim diferents recursos per obtenir-ne: A vegades els mateixos redactors han de fer d'actors per escenificar el que explica la notícia, o bé fotos, imatges d'arxiu d'altres anys, de la televisió local...

El muntatge. Fins fa poc el feia un dels mestres del consell de redacció, i ara ho fa un tècnic de CANAL SET.

L'emissió. La fan els tècnics de Canal SET. El programa es repeteix diàriament durant tota una setmana, a continuació de l'Informatiu del migdia i del vespre de Canal SET.

Fent una entrevista a l'hora del pati

 

Quins objectius tenim?

Valorem molt la manera com fem tot el procés de treball:

 • fora d'horari escolar
 • trencant els agrupament per classes i per edats
 • la participació voluntària
 • el compromís que representa apuntar-s'hi
 • la presència de més d'un adult, treballant com a dinamitzadors-col.laboradors
 • l'absència de valoracions acadèmiques
 • una situació de comunicació real

I ho valorem perquè tot això ens ajuda a aconseguir els nostres objectius, que són:

 • Afavorir que l'escola estigui oberta a l'entorn.
 • Trobar nous mitjans per apropar els nois i les noies a la realitat que els envolta i cercar nous procediments d'expressió i comprensió que els enriqueixin.
 • Fomentar sistemes de treball en grup i cooperatiu (Consell de Redacció, equips de treball...) responsabilitzant els nois i noies en la majoria d'aspectes de realització.
 • Convertir el Full / Informatiu TV en un mitjà de comunicació per a tots els membres de l'escola i en motivació per parlar, escoltar, escriure i llegir textos i imatges.

 
 

Què aconseguim?

Valorem com a molt positiva tota aquesta activitat en la seva globalitat. A nivell de comportament i relacions entre els membres del grup humà, d'adquisició d'actituds de responsabilitat, i d'aprofitament didàctic de tot el procés perquè es treballen pràcticament tots els aspectes de la llengua i alguns de coneixement de l'entorn, però sobretot:

 • És funcional. El treball té una finalitat i uns receptors. Té sentit i està desmarcat d'alguns inconvenients: obligatorietat, valoracions quantitatives... L'interès és gran.
 • Contempla la diversitat. La diversitat d'alumnes que tenim a l'escola en tots els aspectes, queda representada també al Consell de Redacció. Cadascú pot aportar-hi les seves millors capacitats i amb bona predisposició per millorar-ne els resultats.
 • Oberta. Apropa els nois i noies a la realitat que els envolta. Les notícies entren i surten de les parets de l'Escola, per ser susceptibles d'entrar a totes les cases del poble.
 • Motivadora. Els nois i noies treballen en la recerca de nous procediments d'expressió i comprensió per a comunicar-se i també s'esforcen en millorar les seves habilitats i conèixer el mitjà. Adquireixen criteris tècnics referents a la confecció dels informatius escrits i televisats: Contingut, estructuració, ús de l'ordinador, composició i edició seguint un guió pre-establert. De fet, alguns membres del Consell de Redacció en acabar l'escolaritat segueixen col·laborant amb la televisió local.
 • Activa. Els nois i noies canvien l'actitud passiva davant del mitjà. El manipulen i el coneixen per dins. Es converteixen en emissors i també en receptors.
 • Desmitificadora. És un procés excel·lent per perdre la por a aquest medi. Constaten com manipulem les imatges i el so, les seqüències no apareixen pel mateix ordre que les hem enregistrat, unes imatges diferents acompanyen a la seva veu, un petit raconet d'una classe sembla un estudi de TV...
 • Màgica. Això sobretot pels més menuts. Saben que al cap de pocs dies d'entrar la cambra a la classe o en alguna de les seves activitats, ells sortiran per la tele.