Learning English in Catalonia
Escoles Oficials d'Idiomes Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya i Espanya
Si cliqueu a l'enllaç "escuelas" i seleccioneu Catalunya entre les diferents comunitats autònomes, trobareu les adreces i els enllaços a les pàgines web de totes les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de Catalunya. També trobareu molta altra informació interessant sobre les EEOOII.
Universitat de Girona Servei de Llengües modernes de la Universitat de Girona (UdG)
Cursos d'idiomes amb reconeixement de crèdits. El Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona és també centre oficial administrador de les proves d'anglès de la Universitat de Cambridge (UCLES), i per tant, convoca durant l'any els exàmens oficials de KET, PET, FCE, etc...
Universitat de Barcelona Escola d'Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona (UB)
Tot tipus de cursos d'idiomes (intensius, quatrimestrals, específics...) amb reconeixement de crèdits. L'EIM compta amb un Centre d'Autoaprenentatge i molts altres serveis.
Universitat AutÚnoma de Barcelona Servei d'Idiomes Moderns (SIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més cursos d'idiomes amb reconeixement de crèdits. El SIM també ofereix cursos d'estiu i cursos especials de conversa i de preparació per a exàmens. Compta també amb una Aula d'Autoaprenentatge.
Universitat Pompeu Fabra Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Oferta àmplia de cursos d'idiomes amb reconeixement de crèdits i amb la possibilitat de ser finançats amb beques. També s'ofereixen cursos per a la preparació d'exàmens oficials.
Universitat Oberta de Catalunya Anglès Obert de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos semipresencials amb la particularitat que no hi ha un calendari establert, és a dir, l'estudiant decideix quan comença, quan assisteix a classe, quins horaris s'adapten millor al seu ritme quotidià,... L'alumne disposa de material didàctic elaborat per la UOC i alhora està en contacte amb un equip de professors amb qui pot contactar personalment en el centre o per correu electrònic.

Home