EL CONREU DE LA VINYA
 

El cep: parts; el raïm: parts; varietats (textura)

Les plagues de la vinya

Condicions climàtiques

Maquinària per als diferents treballs.

 

Activitats

·Zones vitivinícoles.

Quines són les principals zones vitivinícoles de la teva comarca? Feu un mapa que ho mostri. (Podeu fer servir el Hypermapa que es troba a l'escriptori de www.edu365.com )

·Classificació i identificació de les parts d'un cep.

Quines són les parts d'un cep? Dibuixa'l.

·Comparació i distinció dels diferents tipus de raïm que es conreen a les distintes zones.

Quins tipus de raïm es conreen a la teva zona? Quines característiques té? Quina és la destinació final d'aquest raïm?

Fer una gràfica d'utilització de les varietats de raïm, posant fotos de les varietats .

·Composició del sòl adequat al cultiu del raïm

Quina és la composició del sòl més adequada per al cultiu del raïm. Quina és la composició ideal del terreny? Com s'aconsegueix si el sòl no és així per natura?.

Els adobs.....

Els elements químics i la seva funció (nitrogen, potassi.....)

·Eines, maquinària i productes per millorar la qualitat del sòl.

Quines eines s'utilitzen? Quins productes milloren la qualitat del sòl? Quina maquinària es fa servir? Per a què es fa servir la maquinària?

·Maquinària agrícola: tractor, podadora, collidora, ensofradora.

Quins tipus de maquinària agrícola es fa servir a la teva zona? Per a que serveix?

·Eines i estris: cavar, plantar, llaurar...

Quins estris es fan servir a la vinya

·Observació i classificació dels treballs que ha de realitzar el pagès a la vinya durant l'any.

Quines feines s'han de desenvolupar a aquestes zones al llarg de l'any?

Fer una gràfica dels mesos de l'any i les feines que es fan a cada moment del mateix.

·Recerca i estudi d'altres aspectes complementaris: temps atmosfèric, tractament contra les plagues...

Quina és la temperatura ideal per al conreu de la vinya? Què passa quan hi ha una plaga d'insectes a la zona? Quin tipus de remei es fa servir?

Què és l'agricultura ecològica? Es practica a la teva zona? Senyala cellers que es dediquin a fer un cultiu ecològic de la vinya. Fes un mapa.

Quina transcendència va tenir la fil·loxera en el conreu de la vinya a Catalunya?

•  La verema

. Com es fa la verema? (Aquí pot haver una redacció sobre la gent que es guanya la vida anant a veremar d'un lloc a l'altre)

. La mecanització de la verema. Els canvis a la vinya (emparrat, espai entre les files dels ceps.....)

. Fer un gràfic que representi el recorregut del raïm des de la vinya fins al celler, i el procés d'obtenció del most.

· Eines i estris: tisores de podar, cistells, coves, caixes...

Quins estris o eines es fan servir des de que es recull el raïm fins a que es classifica per als diferents destins?