L'ALTA RIBAGORÇA
L'Alta Ribagorça, amb el Pallars i la Vall d'Aran és la comarca on es troben els cims més alts de Catalunya. Fent abstracció de la Maladeta, massís al qual ja ens hem ferit en una altra avinentesa, podem assenyalar com a cim alterós i representatiu el Vallhiverna, situat a l'extrem de la vall de Llauset, no gens difícil d'assolir i que es pot considerar com una de les fites occidentals de Catalunya. A l'extrem oriental, i entre molts d'altres, cal assenyalar el Gran Tuc de Colomers, de nom magnífic i grandiloqüent, fronterer amb l'Aran i el Pallars Sobirà i, a la part central, un dels massissos més bells i altius de tot el Pirineu: el dels Besiberris. Aquest, de massís, s'inicia al port de Goellicrestada, sota mateix del Montardo d'Aran i, dibuixant una lleugera corba, va a morir al balneari de Caldes de Boí. És gairebé en la seva totalitat, un llom de crestes i agulles majestuoses i els seus vessants, coberts en gran part per unes congestes que quasi poden rebre el nom de geleres, cauen aplomats sobre les valls laterals.Estanislau Torres (1926)