ANÀREM DESPUÉS DE PRES CHOCOLATE,...
Anàrem, después de pres chocolate, a pasejar per algun carrer y plasa de la vila de Valls. Y antes, sent tan cerca, entràrem a la parròquia, que és de una capacíssima nau, y algo més llarga y ample que la del Pi de Barcelona, ab un gran retaula major de fusta y escultura, ab las bases o pedestrals de marbre y jaspe, sent lo titular de aquella parròquia Sant Juan Batista. Vòltan capellans per detràs de l'altar major, seguint uniformes capellas. En una de estas, a mitja iglésia, a la part de la Epístola, queda lo orga. Y frente de esta, ahont se col·loca la música ab son faristol, en una tribuna frente a l'orga. Ab una gran O ab vidres pintats en la paret del devant de la iglésia (1), ab sants colaterals en sos ninchos. Y, sobre del portal, lo batisme de Jesu Christ per Sant Juan, son precursor, esculpit en la mateixa pedra. (...)

Des de la iglésia seguírem a alguns carrers y pasas. En quant al piso, era empedrat desigual, però no las casas y portals que, alguns, ab las casas, y de frentes pintats, sèmblan de la famosa vila com és la de Valls. Y més casa Zagarra, ab pòrtichs de pedra devant de una plasa contigua que és a la parròquia.


Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)


Notes de l'editora (Margarida Aritzeta) al text

  • (1): Es refereix a la rosassa.