Una allau

     
       

Desde Rubió baixàrem a Sant Joan de l'Erm pel dret, això és, pel camí que hauria seguit un gros penyal que hi fessin rodolar desde la cima.

Tot aquell vessant immens fa vint-i-cinc anys estava cobert d'abets, com un cap jove de cabells, que abrigaven la montanya. Era l'abetar més gran de Catalunya per sa extensió, i el més notable per l'altura i groixudaria de sos abets descomunals, anomenats, en tota nostra montanya, gaire bé com en la Palestina ls cedres del Líbano; doncs una torbera, com diuen allà, o un terbolí infernal, que hi passà de deu a onze hores de la nit, ne trencà la gran part, els arrancà, transportant-los am son gran pa d'arrels a llargues distancies, llençant-los a dreta i esquerra, torçuts, malmesos i aixonats. Més avall els abets eren més alts i espessos, i, no podent la ventada arrencar-los tots, els trencava arran de terra o un troç amunt i els llençava córrecs avall, a feixos, com si fossin cames de blat de moro. Capbussats i confoses les branques de l'un am les arrels de l'altre jauen per aquells rostos a milers, com cadavres de gegants insepults, que l foc dels pastors a l'estiu, i l'humitat que ls fa podrir a l'hivern, no poden fer desaparèixer de la terra. Tal me figuro l camp de batalla dels titans després que l llamp del cel els hagué fet caure a capbussos del cim de son orgull al pregon abim.(...)

Com ningú replantà aquell bosc, on pocs abets joves se veuen, ha de desaparèixer per força com els antics abetars de Camprodon, de Lanós i d'altres mil indrets de nostre Pirineu, ont aquest arbre avui ni es conegut. (...)

 

 

 

 

 

 

 

lectura  

 Jacint Verdaguer (1845-1902)


 

 

Vocabulari

Torbera: torb, vent impetuós propi de la regió pirinenca, que aixeca i arremolina la neu.
Córrecs: escorranc, excavació produïda en un terreny rost per l'escorriment de les aigües de pluja.
Pregon: profund.