L'HEREU PERELLÓ
A la vila de Prades
si n'hi ha un minyó,
n'és fill de bon pare,
bona mare i tot.
En va per carreteres
a robar qui pot:
a qui diners porta
els fa donar tots;
a n-el que no en porta
li'n sol fer un do:
un tret de pistola
i un "Déu te perdó".
Se n'ha fet una cova,
no hi entra qui vol:
n'hi té una minyona
més maca que lo sol,
que plora i gemega
i vesteix de dol.
Ella li va dir-li:
-Hereu Perelló,
ai, jo bé em menjaria
de carn de capó,
o bé de gallina,
o bé de moltó.-
-Pren diners i ves-te'n
a buscar el millor.-
N'ha trobat el batlle
i el corregidor:
-si no em descobríssiu,
us diria jo
a on és el lladre,
al lladre famós.-
-Ai, digues, noia,
digues sense por.-
-N'és dintre una cova
per temor del sol.-
Les campanes toquen:
minyons, sortiu tots
a veure on ê el lladre,
el lladre famós.
La minyona els guia,
va al davant de tots;
quan n'és a la cova,
pic i repicó.
Ja en surt en ventana
el llade famós:
-Com us obriria
si en sou més de dos?-
-Via fora -el criden,-
surt, lladre traïdor!-
D'una trabucada
amb un trabuc gros,
ja en va caure a terra
el lladre famós
Una trabucada!,
que Déu el perdó!
Anònim