CANăË A LA VILA DE PRADES (fragment)

Bon matÝ, vila de Prades,
bon matÝ.
El sol toca les teulades
vermelles, color de vi.
Punxava el cant de la merla
el silenci com un tel,
i d'un crit de llum s'esberla
la boira que omplia el cel.
Les finestres mig badades
la joia ha vingut a obrir.
Bon matÝ, vila de Prades,
bon matÝ.Alexandre Plana (1889-1940)