DISSABTE, TAN AMORÓS
-Dissabte, tan amorós,
què t'has fet que mai arribes?-
-A l'horta de Tortosa
he anat a plegar olives.-Cançó popular