EL CASTELL DE LA SUDA O DE SANT JOAN
Un dels noms que més vegades es citen en la història antiga de Tortosa és la Suda, veu d'origen àrab que vol dir el mateix que castell o fortalesa.

En la primitiva fundació dels pobles, era corrent construir-hi castells per poder defensar-se els habitants als països que poblaven; així, per regla general, els castells es bastien en llocs molt elevats perquè fossin inaccessibles a l'enemic, o a fi de poder albirar els exèrcits contraris o protegir un punt estratègic, etc.

Per això hem de creure que l'actual castell de Sant Joan, antigament anomenat de la Suda, es remunta als primers pobladors de Tortosa; i les cases que hi són adossades són la part de la ciutat que es va edificar primer, emparada, per dir-ho així, per la fortalesa que li serveix de reraguarda.

Segons sembla, quan es va dur a terme la reconquesta, aquell castell estava dividit en tres parts, o, per dir-ho millor, hi havia tres castells independents; perquè en explicar don Cristòfor Despuig en els seus Col.loquis les recompenses que el comte Ramon Berenguer atorgà als quatre cavallers que foren els primers a assaltar la muralla de la Suda, diu que, a Guillem Ramon de Montcada, li donà un dels tres castells, que l'altre el donà a Pere Senmanat i que el tercer se'l reservà per a ell.Ramon O'Callaghan