XXIX. Com los barons del comtat de Barcelona han feta llur resposta. E torna a parlar un poc del comte de Barcelona (fragment)

(...) E si els genovesos haguessen retengut ço que el bon comte de Barcelona havia gasanyat, ja aquesta vegada no calgra lo rei treballar ne sos barons. Que diu lo comde que el bon comte de Barcelona passà ab sa host a Mallorca e conquès la ciutat per gran esforç d'armes, e quan l'hac presa, un missatge li venc de Barcelona que tots los sarraïns de les muntanyes de Prades e de Siurana e de tota la terra eren venguts assetjar la ciutat de Barcelona.E quan lo comte ho hac entès, fóu-se venir tots los genoveses que eren venguts ab ell a Mallorques.

-Barons -dix lo comte-, jo us coman la ciutat de Mallorques, que grans afers m'han creguts a Barcelona e cové-m'hi anar. Mas no hi estaré gaire, que tost tornaré deçà a bon recapte.

-Sènyer -dixeren los genoveses-, anats en bona ventura, que nós gardarem la ciutat.

Ab tant lo comte se recollí ab sos cavallers e ab sa gent, e faeren vela e anaren tant que preseren terra entre el cap de Llobregat e el Castell de Fels; e davallaren en terra, ells e llurs cavalls.

Quan los sarraïns que tenien assetjada la ciutat de Barcelona, saberen que el comte havia presa terra e que venia, llevaren llurs tendes e començaren-se'n a anar vers Martorell. E el comte, qui sabé que els sarraïns se n'anaven, cuità-se tant que fo abans al pas de Martorell que els sarraïns; e els sarraïns, qui eren sens nombre, no pogren gandir a la host del comte qui llur era denant, ne a les gents de la ciutat qui llur donaren detràs; e així moriren-ne aquí tants, que l'aigua de Llobregat n'era tota vermella fins a la mar.

E puis lo comte venc-se'n a la ciutat de Barcelona e ordonà sos feits per tornar a Mallorques. E mentre que s'aparellava de l'anar, missatge li venc de Mallorques que els genoveses havien desemparada la ciutat de Mallorques e que els sarraïns l'havien cobrada. Per què lo comte ne fo molt irat, mas no hi poc alre fer.Bernat Desclot (segona meitat del segle XIII)


Vocabulari