LA BARCELONETA
Vora la sorra blanca i el port, sa fesonomia
d'olor coent i pedra s'enfosqueix cada dia.


Cases baixes, carrers que atensen els balcons.
Fortor de peix, de veles plegades, de taulons
amb verdet i la mescla de les colors més fortes
-el verd, el blau, el groc, el vermell- en les portes
i en les robes que pengen posades a assecar.
En colors i en olors la llum tota es desfà.Alexandre Plana (1889-1940)