COLLCEROLA
Tenia el mar darrera
i al davant Montserrat,
i als peus els llocs del poeta
que ja és a l'eternitat.Joan Maragall (1860-1911)