A SALDES I A MAÇANERS...
A Saldes i a Maçaners,
n'és rodat de presseguers;
els fadrins no fan ballades
perquè no tenen diners.Cançó popular