MONTBLANC, L'ESPLUGA I POBLET
Montblanc, l'Espluga i Poblet són tres rodes d'un mateix carro, viuen i creixen dins un escenari camperol més aviat austre i no massa tip d'aigua. La Conca és, en conjunt, terra de secà; terra, per consegüent, força dura, a la inversa de les hortes toves i humides del Llobregat i del Maresme.

Això, la meteorologia i la terra resultant, determina un tipus humà de característiques especials. És el tipus que retraten, amb exactitud matemàtica, les muralles, les torres, els vials i els edificis de Montblanc; és el tipus que s'adiu amb les pedres ancestrals de l'Espluga; és el tipus que encaixa perfectament amb la Porta Daurada de Poblet i amb les centenàries oliveres que decoren el paisatge.Joaquim Casas (1911)