MONTBLANC, BELL TRESOR
Montblanch, bell tresor,
els seus escuts brodats amb or,
les torres i casals,
muralles i portals,
els baluards, ponts i ravals...Marcelˇlí Bayer