Dia 5 de Maig

(...) En la part contraria a esta [una petita creu cuberta, amb un Sant Llàtzer esculpit prop de les capelles de Nostra Senyora del Pilar, de Sant Jaume i de Sant Llàtzer], eixint de Gerona per anar a Barcelona, és la fèrtil y frondosa Selva, ab molts llochs y vilas que se tocan, pues que s veuhen a molts campanars de diferentas hechuras y masías dispersas, arboledas frondosas ab gran copia de aigua, a socórrer las plujas, ohintsi cantar a varios aucellets y no pocs russiñols, que és una melodia. Los anyells tenen nomenada en tot aquell terreno, per lo que és son menjar delicat. Los pobles de tot aquell rededor, són: Santa Pelaya, Cassà de la Selva, Salelles, Madremanya, Llagostera, Calonja, Palol, Santuari de la Mare de Déu dels Angels y la vila de la Bisbal, situada als principis del Ampurdà, &c.


Rafel d'Amat Cortada i Senjust (1746-1818)