Elena Vicioso Martínez
octubre de 1997

evicioso@xtec.cat
La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 2256 de 16.9.1996)

L'elaboració d'aquest treball ha comptat amb una subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes per a la creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana l'any 2007

Un viatge literari per les comarques de Catalunya ha estat seleccionat pel jurat del Segon Premi Lletra a pàgines web de literatura catalana