CENT VINT-I-CINC ANYS DE FERROCARRIL
Enguany -exactament el dia 28 d'octubre- s'acompleixen cent vint- i-cinc anys de la solemne inauguració del tren que cobrí la línia Barcelona-Mataró. Atesa l'actual extensió de l'estat espanyol, no és cap disbarat sostenir que aquell ferrocarril fou el primer d'Espanya. De tota manera, tenint en compte que uns anys abans s'inaugurà un servei ferroviari a l'Havana, i que aleshores Cuba depenia absolutamanet de la cort i del govern de Madrid, sembla que, en rigor històric, allò més adient i exacte és considerar el carril de Mataró com el primer transport viari de la península ibèrica. D'altra banda, com és de suposar, abans del citat dia 28 d'octubre el tren ja havia recorregut el trajecte repetidament en missió de prova, fins i tot ple de gent. Les primeres autoritats que viatjaren en el tren de la inauguració oficial -la de platerets i bombo-, quan pujaren als vagons sabien, per experiència de llura ajudants o secretaris, que l'aventura no comportava cap perill.

Quan el tren fa el seu recorregut, els cavalls, els bous i els xais que transiten pels camins i pels camps veïns, fugen espantats... També fugen els ocells...

Això deia el "Brusi", possiblement escrit per Mañé i Flaquer.

En definitiva, el fum de les màquines del novell carril, aquell fum que es difuminava cels amunt cranat un element inèdit en el paisatge, obrí de bat a bat les portes d'una època absolutament nova.

D'aquell canvi radical en el sistema de comunicacions pervingué ràpidament el progrés accelerat del país. El desenvolupament industrial, principalment, anà a remolc de la instal.lació del tren. Sobre aquesta faceta del procés econòmic del vuit-cents no hi ha pas dubte.

(1973)Joaquim Casas (1911)