SANT CARLES DE LA RĄPITA
La llum, talment sagetes batent damunt
de l'aigua.
I com espill de l'aigua, la blancor de
les cases.Miquel Arimany (1920)