PROU SABEU QUE NO HI HA EN ESPANYA...
Prou sabeu que no hi ha en Espanya riu que en delit i profit se li iguale, i fora d'Espanya ningú no li passe davant per al delit. Testimoni són les tantes fonts que li naixen a les vores, tan fresques i tan clares, i també ab les tantes pesques, i tantes arboledes fresques i jardins que té per la ribera, a on nos anam a recrear en l'estiu, que no crec jo que en tot lo món sia altre millor regalo ni deport, així per a dones com per a hòmens perquè s'hi va i ve ab barca, sens algun treball, i per al profit la multitud de peixos i tan excellents com s'hi prenen, i lo comerci que per ell s'hi fa.Cristòfol Despuig (1510-1561/1580?)