E PUIS ANAM-NOS-EN A BALAGUER PER ASSETJAR ELL
E puis anam-nos-en a Balaguer per assetjar ell. E passam lo riu a un lloc Almata apel.lat. E param-hi dos fenèvols, e fo aquí En Guillem de Montcada, e En Guillem de Cervera, e rics hòmens d'Aragó, e foren ab nós tro a quatre-cents cavallers. E quan haguem estat vuit dies en aquell lloc, venc-nos un missatge d'En Menargues e d'En P. Palau qui eren dels mellors hòmens de la vila, e dixeren que, si nós volíem acabar lo feit de Balaguer, que enviàssem per la comtessa que vingués, que era en Lleida, e ella que els demanàs per la natura que havien ab ella, e quant eren estats de son pare, que li retessin la vila, car llur dona era. E nós coneguem les paraules que eren grans e cobertes, e que no ens podien enviar missatge, quan ells ho volien, per paor que havien que no perdessen les persones, e enviam-los missatge que molt los ho agraíem, e que els faríem bé per l'amor que ens mostraven, de guisa que valria a ells e a llur llinyatge. (...)

E enviaren-nos a dir a dia sabut que ella vingué. E a aquell dia la comtessa venc. A cap de quatre dies o de cinc tornaren-nos resposta e dixeren: que haguéssem escudats e hòmens armats que anassen denant ella e que s'acostassen a aquells delmur tant, tro posquessen oir la sua paraula.Jaume I d'Aragó (1208-1276)