POEMA AL SANT CRIST DE BALAGUER
Aqueixa terra és alegre
perquè es veu de dia i nit:
vós la regnam més que el Segre
amb el vostre amor infinit.
Per les terres catalanes
vostres braços esteneu:
protegiu sos monts i planes
des del mar al Pirineu.
Beneïu des d'eixa serra
la ribera i pla d'Urgell:
beneïu tota la terra,
de vostres peus escambell.Jacint Verdaguer (1845-1902)