ELS ENCANTATS
Els penyals de la vall de Sant Maurici són coneguts vulgarment pels Encantats i la visió popular hi albira figures humanes. Són els cossos gegants d'uns caçadors que el Dijous Sant, no volent guardar respecte a la diada, van llançar-se al bosc enduts per la fal·lera de caçar i van quedar encantats ii esdevingueren muntanyes.Joan Amades (1890-1959)