CANIGÓ
De Beret la immensa plana
té la forma de bressol,
té muntanyes per barana
on com mare aguaita el sol.
Té per alta capçalera
la muntanya de Cabrera.
La geganta cordillera
per bressar sos fills la vol.

La Noguera i lo Garona
són los fills que Déu li dóna
que ja al néixer s'empaitaren,
corregueren i saltaren,
com dos nins joguinejant.
Noguera per Alòs
tot joguinós,
Garona per Aran
tot rondinant.Jacint Verdaguer (1845-1902)