CAMP DE TARRAGONA
Cel violeta a l'horitzó marí,
Conreus, de bon treball a la mirada,
d'un ordre net, de joia estalviada.
I l'home i son casal, igual destí,
rossos, vermells, de morenor daurada.J. M. López-Picó (1886-1959)