XXXIV COM LO REI EN JACME SE RECOLLÍ AB SA HOST PER PASSAR A MALLORQUES
Quan venc lo Pastor, tots los llenys, e les tarides e les galeres foren feites e aparellades de varar; e el bescuit fo feit e totes les altres coses aparellades. Los llenys vararen e carregaren per tota la ribera de tot ço que mester llur fo; puis anaren-se'n al port de Tarragona, qui ha nom Salou, e aquí tot lo navili s'ajustà. E quan venc a sancta Maria d'Agost, lo rei fo vengut ab tots sos cavallers d'Aragó, e tots los barons de Catalunya foren justats a Tarragona e a Salou, aprellats de recúller; e les naus, e les tarides, e els llenys e les galeres foren estibades e carregades de bescuit, e de farina, e de civada, e de carn, e de formatges, e de vin e d'aigua; e les establies dels cavalls foren aparellades.Bernat Desclot (segona meitat del segle XIII)


Vocabulari

  • bescuit: galeta, pa, que es cou una segona vegada perquè es conservi millor.
  • llenys: nau medieval de rems.
  • tarides: naus medievals.
  • estibades: disposades les mercaderies.