CAPÍTOLS LV i LVI

Capítol LV

(...) E fos pres sagrament de tots los nobles que el primer dia de maig fossen a Salou tots ab tot llur aparellament per passar a Mallorques, e que no hi fallissen. E aquell dia fom-hi nós, e estiguem aquí entrò a entrada de setembre en aguiar lo passatge, e esperant naus, e llenys, e galees que ens venien: e per ço esperàvem tant que l'estol a Cambrils; e la major partida, on nós érem, fo en lo port de Salou, e en la platja; e els altres foren en Tarragona, car eren d'aquell lloc. E la quantitat de l'estol fo aital que hi hac vint-e-cinc naus complides, e devuit tarides, e dotze galees, e entre buces et galiots cent. E així foren cent-cinquanta llenys cabdals menys de les barques menudes.


Capítol LVI

(...) E moguem lo dimecres matí de Salou ab l'oratge de la terra, car per l'estatge llong que havíem feit tot vent nos era bo, sol que moure nos pogués de la terra. E, quan viren los de Tarragona e els de Cambrils que l'estol movia de Salou, feren vela, e faïa-ho bell veer a aquells que romanien en terra e a nós, que tota la mar semblava blanca de les veles, tan era gran l'estol.Jaume I (1208-1276)


Vocabulari