TERRA ALTA, PERIFÈRICA
A ponent de les comarques tarragonines, hi ha un rodal, la Terra Alta, que penetra un bon tros per zones que pertanyen, oficialment, al Baix Aragó. Emmarquen la Terra Alta, ultra el territori agrari aragonès que gira a l'entorn de Casp la ciutat del trist Compromís-, els closos comarcals del Baix Cinca, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre i de Matarranya.

La capital de la Terra Alta és Gandesa, ciutat històricament important, com correspon a la seva situació de un país de pas. De Gandesa hi ha referències que daten del temps de la romanitat. De tota manera, la seva incorporació a la Catalunya que ha arribat als nostres dies no es va produir fins que els moros foren expulsats de les altures de Siurana i del rodal que més tard es convertí en el Priorat. Això s'esdevenia a mitjans del segle dotzè. Realitzada la reconquesta, Gandesa i una bona part de les terres que l'envolten foren cedides a l'orde dels Templers, i més ençà traspassats a un altre orde, el de Sant Joan de Jerusalem.

De la categoria històrica gandesana en són bona mostra algunes de les seves pedres velles, especialment el temple major que ofereix un portal romànic d'extraordinària singularitat.

La Terra Alta és un país de vi, oli i de cereals. País de secà rabiós. Els vents, cada hivern, hi bufen inclements, i durant l'estiu el sol hi rosteix les plantes. La gent de la contrada, per consegüent, és ferma, valenta, una mica cantelluda: pujada de graus, com el vi que cull. Professa, sense fer-ne ostentació, una profunda catalanitat.Joaquim Casas (1911)