GANDESA
Apareix, finalment, a la dreta del riu Ebre la ramificació arrencada del Maestrat, que corre des dels ports de Beseit per tot el terrer comarcal de Gandesa, amb els noms de Mola de Catí, Caro, Bosc de l'Espina, coll de Llumeners, serra de Pàndols i altres, presentant-se espais planers, bastant extensos, a fi d'admetre les aigües de la vall dreta de l'Ebre, comarca, sens dubte, de les més fecundes de la nostra terra.

Aquelles gegantines muntanyes, des de cert punt de vista convenient, com per exemple des de la mar, causen l'efecte d'un pont immens amb tres ulls o arcades, per davall de les quals vénen joguinejant les aigües dels rius Ebre, Francolí, Gaià, tenint l'obra natural de la serra de Montsant i Albarca, com a sa barbacana; per arcs de sosteniment les segones ramificacions abans descrites, i per basament o llit les extensions de terra, generalment planes del Baix Penedès, del camp de Tarragona i de la vall inferior de l'Ebre, neutralitzada la uniformitat del paisatge amb l'abundància de pobles aixecats al peu de les muntanyes, al cim dels seus petits collets i al centre de les planúries.Emili Morera i Llauradó