PICASSO I HORTA
(Per a Pablo Picasso) És una etapa més important vitalment que artísticament, a causa del seu contacte amb la naturalesa. Més tard dirà: Tot el que sé, ho he après al poble d'Horta. Apollinaire escriurà, resumint aquesta experiència, la frase citada pel mateix artista: Les meves emocions més pures les he experimentat en una gran forest d'Espanya on, als setze anys, m'havia retirat a pintar.Josep Palau i Fabre (1917)