GANDESA, LA TERRA ALTA
Fora, naturalment, agradable de divagar una mica sobre la història de Gandesa i de la Terra Alta. És una història que té una semblança, en l'aspecte de la passió, amb les cròniques italianes medievals. La vaga tendència a la mol.lície i a desinteressar-se de les coses que ha través dels segles sembla haver tingut Tortosa, a Gandesa fou sempre passió i temperatura elevades. He volgut tenir una idea clara de l'enormepaper que Gandesa representà en la primera guerra civil, en la guerra que al país anomenen la guerra de Cabrera. Don Ramon aixecà set setges consecutius contra Gandesa i no pogué prendre la ciutat. Dels set setges, en dirigí sis personalment el Tigre del Maestrat. Aleshores Gandesa no tenia muralles. La ciutat és rodejada d'una vall molt àmplia. No disposava sinó d'un castell de ben poc valor militar. Mai no tingué més de cinc-cents defensors. Malgrat l'interès extraordinari que Cabrera tingué a prendre-la, no pogué, a la força, aconseguir-ho. No hi entrà fins que la gent abandonà la població oberta, el dia 2 de març de l'any 1838, i ja els fugitius camí de Mequinensa, on es refugiaren. Quan, damunt del terreny, examineu una mica aquestes circumstàncies i penseu en la personalitat de don Ramon, el cas sembla inexplicable. Fins que apareix la duresa gandesana.Josep Pla (1897-1981)