HA CONTINUAT LO MATÍ AB MENOS NÚBULS...
Ha continuat lo matí ab menos núbuls y lo cel serè en la declinació de la tarde. Y molt apacible que la ha feta, logrant- se dels paseigs en este terme de Maldà.

En quant a la iglésia, és molt antiga, no molt gran -vuy dir per la gent del poble, de unas sinc-centes ànimas de comunió- y, segons nos ha ponderat lo senyor rector, amenaza ruïna, volent dir que se deurà fabricar nova.(...)

Luego de haver-nos posats a dinar de Feria Sexta y Témporas en la sala del castell, ha pujat, lluny de pensar-nos- lo, la turba mugeril de Maldà ab lo pandero, per cantar cansons de benvinguda al Sinyó, fills y demés de sa comitiva, nascudas de un bon afecte. Tals cansons éran de aquellas de fer dormir a las criaturas en lo brasol, no entenent-se paraula ni mitja de lo que dèyan. Portant una de aquellas minyonas una bacina ab la Mare de Déu, han adinerat algunas pesetas. Y la tropa femenina se n'és tornada, contant lo que havían arreplegat.

Dia 20 de setembre. Sant Eustaquio y Sants companys, màrtirs


Ha amanescut serè, ab mescla de calitja clara y brometas primas. Estas han continuat molt pocas y, a estonas, ha soplat vent.

En est matí, a quarts d'onse, últim dia de detenció en Maldà, lo Baró ha volgut fer una generositat a tot lo poble. Per consegüent, ab tal avís, ha comparegut a la plasa y entrada del castell y, tot seguit, se n'i ha aplegada tanta [de gent], majorment donas y minyonas, que era desori bulliciós las veus de tot aquell gènero femení. Y lo Pare Pau, a imitació de Sant Thomàs de Vilanova, era lo repartidor de las pecúnias, tot monedas de plata, fent-li costat Mosèn Joseph Minguell, lo vicari, natural del poble de Ciutadilla, de uns dos mesos a est que ho és, y lo Carlos Gaya, podent-se intitular lo primer ministre del Sinyó de Maldà, havent arribat lo repartiment pecuniari a unas 40 ll., havent-se'n tornat tothom content a sas casas.Rafael d'Amat, baró de Maldà (1746-1818)