VILLANCET DE LES ALBADES D'URGELL
Gentil dama singular
sobre totes les d'Urgell
jo nunca tinc de parar
fins a posar-vos l'anell.Cançoner popular


Vocabulari
  • albades: cantades, músiques, fetes al carrer per festejar una persona, esp. el jovent les noies, a la matinada i àdhuc a la nit.