LA VALL D'ARAN
La Vall d'Aran és per a Catalunya un indret preciós i incomparable. És l'única vall catalana que vessa les seves aigües cap a l'Atlàntic. Des del punt de vista de la riquesa és una pena; no ens sobren corrents d'aigua, i el que s'inicia amb més abundor i empenta, el Garona, se'n va cap a França. Prou se'n plany Verdaguer en el seu Canigó. Però des del punt de vista del clima i del paisatge és innegable que és precisament el fet d'ésser girada de cara a l'Atlàntic i d'esquena al Mediterrà el que dóna a la Vall la seva fesomia, a part no solament la del seu paisatge, sinó la del seu cel, els seus parlars i els seus costums. (...)

La Vall d'Aran, de cap a cap és un verger, les seves viles i els seus pobles són més aviat petits, però tan pròxims l'un a l'altre i tan graciosos amb llurs teulades altes i llurs campanars punxeguts, que no s'hi respira solitud, sinó íntima i agradosa companyia.Carles Soldevila (1892-1967)


Vocabulari


  • verger: hort amb varietat de flors i arbres fruiters.