L'APLEC DE MONTGARRE
Montgarre està situat entre la vall d'Aran i la d'Àreu. És continuació del pla de Beret, on solen péixer a últims de la primavera seixanta mil caps de bestiar, i més notable encara per donar naixement al Garona i al Noguera, que, separant-se en son bressol, se'n van a regar tan distints països. Aquest condueix a l'ermitatge i al poble de Montgarre, lo més alterós del Pirineu. Poques ermites conec més ben situades; prats de color d'esmaragda i blats encara verds com ells la volten per tots cantons, fins a les pinedes que baixen des del cim de les dues branques de serra que l'abriguen per nord i migdia.

Entre dotze i una de la tarda d'ahir començaren a veure's baixar dels ports la gent de l'altra banda del Pirineu, que són los qui quasi per complert fan l'aplec. Los pastors se cobreixen lo cap amb un com solideu de drap blau, que adornen de vegades amb un brot d'herba; vesteixen tricot blanquinós amb ribet negre i duen esclops amb una enorme punta cap amunt. Los pagesos van amb trajo de burell o blau, des de la boina fins als amples pantalons; porten sabates grosses i ben ferrades, i un bastó llarguíssim, que saben rebatre quan los convé. Algunes barretines vermellegen entre les boines i els casquets, i entre elles alguna de llarguíssima plegada amb dos dobles al cim del cap.

Les dones van vestides amb robes virolades, com en tot país senzill, i les franceses se distingeixen de les espanyoles pel mocador enrotllat al cap a manera de capçana. Les de Mamalé usen un trajo verament d'Edat Mitjana; vestit negrenc i esporret amb davantal groc, nuat amb llargues i amples cintes del mateix color, corbata senzilla, blanquinosa i florejada, una caputxeta molt petita al cap, que els cau poc més avall del coll, i damunt una espècie de còfia vermella. Les dones compareixen amb lo cistell al braç; los homes duen la berena penjada al bastó.Jacint Verdaguer (1845-1902)


Vocabulari


  • péixer: fornir d'aliment o de pastura (algú o alguna bèstia).
  • solideu: casquet que usen els eclesiàstics per a cobrir-se la coroneta.
  • burell: gris fosc.
  • ferrades: amb les soles guarnides de claus.
  • virolades: que presenten colors varis i vius.
  • capçana: rodella de drap, cimolsa, etc., que es posa al cap per portar un pes. Gorra de cop.
  • Mamalé: Batmale.
  • esporret: vestit d'una dona sens capes ni caputxes.
  • berena: berenar.