EL VALLÈS
Sorpresa d'un paisatge canviant
sense a penes notar-ho, com un puzzle
fet amb peces semblants unes amb altres.
I res de grandiós, tot casolà;
fins les muntanyes semblen esvaïdes
i les altes -Montseny o Sant Llorenç-
talment com si amb un gest de cortesia
damunt d'elles mateixes s'enretirin
en gradació. Rius, cap de gran.
Paisatge de rieres i de marges
més que no de cascades i d'afraus.
Per ell, més que per cap de Catalunya,
són tan vàlids els mots amb què el retorn
saludava Carner a les nostres terres:
i cada mas ateny en curta rodalia
bosquet i blat i vinya i un marge amb tres
pollancs.Miquel Arimany (1920)