SANT LLORENÇ DEL MUNT
A occident del Vallès ponentí, la muntanya de Sant Llorenç del Munt actua de balconada excepcional damunt la plataforma agrario-industrial que presideixen Terrassa i Sabadell, amb Rubí a la vice-presidència. El rocam de Sant Llorenç, vera escola per als escaladors i per als simples excursionistes, és, en realitat, un apèndix de la serralada montserratina. Ocorre, però, que entre la serra d'or i el fenomenal gep vallesà s'escola el Llobregat i, per això, un muntanyam i l'altre poden presumir d'entitats geogràfiques i paisatgístiques distintes.

Encara que, per infinitat de raons, graviti sobre un territori força ampli, salta a la vista que Sant Llorenç del Munt s'ha convertit, singularment aquests darrers anys, en la muntanya terrassenca per excel×lència. Es veu a cop d'ull que a la gent de Terrassa li té el cor robat.Joaquim Casas (1911)